krabiwatersportfestival@Krabi, Thailand background

สภาพอากาศ / Weather

    


ภาพกิจกรรม / Photo Gallery

 
 
เทศกาลกีฬาทางน้ำจังหวัดกระบี่ ปี 2561
 
 
ภาพการปลูกป่าชายเลน
 
ภาพการแข่งขันปีที่ 4
 
ภาพการแข่งขันซีคยัคเยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 1 ปี 2016
 
ภาพการแข่งขันปีที่ 3
 
ภาพการแข่งขันปีที่ 2
 
ภาพการแข่งขันปีที่ 1
 
การอบรมและการแข่งขันซีคยัค
ประเภทโรงเรียนจังหวัดกระบี่
 
 
กิจกรรมฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
การอนุรักษ์และการสร้างความมีส่วนร่วม
ในการรักษาธรรมชาติ โดยการปล่อยปูทะเล
บริเวณเกาะกลาง
 
 
การสอนและฝึกซ้อมพายเรือซีคยัค
ให้กับเยาวชน จ.กระบี่